Centrumkyrkan Sjöbo


Tron är en gåva,

vårt gensvar på Guds sökande efter oss.


Vi hjälper varandra

att hitta en tro på Gud som bär i den tid vi lever.


En stor familj

av små grupper.


Varje ögonblick är du föremål för Guds intresse.

Vår vision är att Gud ska bli synlig, genom de troende, överallt i samhället. Den modell som cellkyrkan utgör tror vi bäst hjälper oss att bli den kyrka vi längtar efter.

Predikan