Centrumkyrkan Sjöbo

Den lilla samlingen,

tillsammans tjänar vi

Gud var dag!

Den stora samlingen,

tillsammans kommer vi

och firar Guds tjänst!

Kyrkan med 2 vingar

Den lilla samlingen utgörs av våra cellgrupper, en cellgrupp är 5-15 personer som vill finnas till för varandra i vardagen och som samlas varje vecka i varandras hem


Den stora samlingen är våra gudstjänster, då alla cellgrupper kommer tillsammans och firar gudstjänst.


Vi tror att båda dessa ”vingar” är nödvändiga för att Kyrkan ska kunna ”lyfta” och fungera som Gud har tänkt.


William A. Beckham ”Den andra reformationen”

Hem