Centrumkyrkan Sjöbo

Cellkyrkan

Cellkyrkan är ett samlingsnamn på de kyrkor som arbetar utifrån cellgruppsmodellen.


Cellkyrkan är relationsbaserad, inte verksamhetsbaserad. Det innebär att kyrkan inte driver olika verksamhetsgrenar utan är indelad i mindre grupper. Varje grupp består av 5-15 personer som delar livet tillsammans.


Kroppen och dess celler utgör förebilden för Cellkyrkan. Därför har man valt att kalla dessa mindre grupper för cellgrupper, vilka i sin tur utgör Kristi kropp, som är Kyrkan.


Cellgruppen utgör alltså Kyrkan i miniformat. Där i den lilla gemenskapen fungerar Guds tanke med Kyrkan som bäst och där blir den också som tydligast.


Cellgrupperna samlas varje vecka i varandras hem och varje cell försöker finnas till för varandra varje dag i veckan.


På samma sätt som en levande cell arbetar på att hitta sin funktion, sin plats i kroppen, arbetar varje cellgrupp på att hitta sin plats i Kristi kropp på den plats där de bor.


Därför samlas alla cellgrupper på söndagen för att tillsammans fira gudstjänst. De utgör den lokala kyrkan på den plats där de bor.


Hem